2000 år gammalt järn skriver om historien

2:36 min

Den norrbottninska historien när det handlar om järnhantering och tillverkning håller på att skrivas om.

Länge var den allmänna uppfattningen om att det inte hanterats eller tillverkats järn i Norrbotten förrän 1600-talet. Men de senaste åren har den beskrivningen fått ändras rejält. 

Två fynd som Norrbottens museum har gjort visar på att det har hanterats järn i denna del av landet för två tusen år sedan. 

Det ena fyndet är slagg från järnmalm och delar från en ugn som hittades i Sangis när det gjorde arkeologiska utgrävningar för Haparandabanan år 2009. 

Det andra fyndet hittades vid en fornminnesinventering i Vivungi, cirka åtta mil öster om Kiruna på 90-talet och den har samma tidsålder.

Carina Bennerhag, arkeolog vid Norrbottens museum gjorde fynden i Sangis som visade på att historien får skrivas blev så nyfiken att hon ville veta mer om den norrbottniska järnhanteringen. Nu ska hon forska i fem år för att söka fler svar och ett av de är att hon skulle vilja hitta spår av järnhantering i södra Norrbotten också. 

− Fynden visar att vi hade ett avancerat metallurgiskt kunnande i ett tidigt skede av järnhanteringen för 2000 år sedan, och det i ett samhälle där det varit jakt och fångst som ekonomisk bas, säger Carina Bennerhag.