DO: Kvinnotider i simhallen kan vara okej

1:19 min

Det kan vara rätt att ha särskilda tider för kvinnor i simhallar. Det tycker DO efter uppmärksammade fall i Malmö och Stockholm.

I ett färskt beslut kommer Diskrimineringsombudsmannen, DO, fram till att det kan vara bra med särskilda tider för kvinnor i simhallar och idrottshallar.

Alla ska behandlas lika oavsett kön. Det är principen i diskrimineringslagen. Men i till exempel Stockholmsförorterna Skärholmen och Tensta har simhallarna haft speciella kvinnotider.

Syftet har varit att flickor och kvinnor som av kulturella eller religiösa skäl inte kan simma tillsammans med män ska kunna använda badet.

DO tycker att man kan göra undantag från diskrimineringslagen. Det bidrar till att öka simkunnigheten och därför är det motiverat, resonerar DO.