Tungmetaller vid nedlagd soptipp

4:54 min

Under 1960- och 1970-talen rådde inte samma miljötänkande som nu och återvinning var ett i stort sett okänt begrepp. Det mesta avfallet från hushåll och företag hamnade osorterat på soptipparna.

Men i och med att städer som Karlshamn växer blir även gamla deponier intressanta. Vad döljer sig i dem och vad skulle det kosta att få dem sanerade? Idag presenterades resultatet av en undersökning där markkonsulten Tyréns genomfört provtagningar och analyser i de tidigare deponierna Tostarp, Hällaryd och Hunnemara i Karlshamns kommun.

– Här i Hunnemara har man hittat förhöjda halter av tungmetaller och ammonium i ytvattnet, säger Marika Wennberg som är miljösamordnare i Karlshamns kommun.

Detta behöver dock inte innebära att det inte skulle gå att bygga bostäder på platsen menar hon.

– Allting är en fråga om kostnader. Nu finns inga planer på husbyggnation just här, men skulle det bli så kan det handla om att täcka över eller schakta bort.

De som bor i Hunnemara i dag behöver dock inte vara oroliga för de tungmetaller som hittades i undersökningen.

– Konsulten på Tyréns som gjort undersökningen menade att det farligaste fyndet de gjort var den björnloka som växer på platsen.