Utredare vill ha nämnd mot diskriminering

1:51 min

Regeringens utredare vill inrätta en diskrimineringsnämnd, dit man kan vända sig om man blivit utsatt för diskriminering. Det skulle bli ett enklare och billigare sätt att få upprättelse än att vända sig till domstol.

– Det är svårt att gå till domstol utan juridisk hjälp, juridisk hjälp kostar pengar, och man riskerar också att få betala motpartens rättegångskostnader, säger regeringens utredare Anna Karin Lundin. 

En diskrimineringsnämnd skulle kunna fungerande lite som allmänna reklamationsnämnden gör i konsumentärenden, säger regeringens utredare Anna Karin Lundin. Alltså en myndighet där man kan få sitt ärende prövat utan kostnad.

Slutbetänkandet ”Bättre skydd mot diskriminering” lämnades över i eftermiddags till demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utredaren har haft i uppdrag att se över hur väl samhällets institutioner fungerar i arbetet att skydda medborgare från att utsättas för diskriminering. I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder, exempelvis kön, ålder, sexuell läggning och etnisk tillhörighet.

Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen som funnits sedan 2009 borde utreda fler ärenden, och de antidiskrimineringsbyråer som finns i dag bör få statligt stöd även i framtiden, tycker utredaren.

När det gäller skolan föreslås en förändring. I dag finns två olika instanser att vända sig till när en elev blir utsatt för trakasserier. Utredaren Anna Karin Lundin föreslår att det ska bli en och samma.

– Barnombudsmannen ger exemplet att i dag, om någon ropar idiot eller fetto till ett barn i skolan, då är det en kränkning som skolinspektionen ska ta hand om. Men däremot om det är någon diskrimineringsgrund inblandad, då är det Diskrimineringsombudsmannen som ska ta hand om det, säger Anna Karin Lundin.

Utbildningsminister Gustav Fridolin välkomnar förslaget att Skolinspektionen skulle ta över ansvaret för alla trakasserier i skolan.

– De muskler som finns inom skolinspektionen och barn- och elevombudet att faktiskt kunna stödja dig om du blir utsatt för något i skolan, de måste gälla oavsett vad kränkningen beror på, säger Gustav Fridolin.

Härnäst kommer förslagen att beredas av regeringen och skickas på remiss.