ADHD-mediciner missbrukas mer än man trott

2:16 min

Missbruk av ADHD-mediciner syns mer och mer bland patienter inom beroendevården. Allvarligt enligt experter.

I takt med att fler får ADHD-läkemedel utskrivet har ett missbruk av medicinerna kunnat konstateras. Tabletterna, som normalt ska sväljas genom munnen, både sniffas och injiceras i vissa fall.

På Sprututbytet i Malmö var det här ett okänt fenomen tills för ett par år sedan, men nu har man patienter som regelbundet injicerar ADHD-läkemedel, istället för andra droger.

– När vi vid varje besök frågar "vad injicerade du senast" så ökar andelen som uppger metylfenidat, säger Pernilla Isendahl, som arbetar som samordnare på Sprututbytet i Malmö.

Hur såg det ut för några år sedan?

– Då såg vi inte de siffrorna.

Fram till år 2013 var det bara en av drogmissbrukarna som kommer till Sprututbytet i Malmö som hade injicerat metylfenidat, alltså det verksamma ämnet i ADHD-medicinerna Ritalin och Concerta.

2014 hade 17 personer, och 2015 18 personer, eller runt tre procent av besökarna gjort det. På Sprututbytet i Stockholm är siffrorna liknande.

ADHD-medicin utgör bara en liten del av det totala drogmissbruket, men klart är att det på senare år blivit en av de substanser som används vid sidan av heroin och amfetamin i missbrukarkretsar.

Berne Stålenkrantz på Svenska Brukarföreningen, som organiserar narkotikaanvändare, bekräftar att det finns ett sug efter de här medicinerna.

– Utifrån min erfarenhet ser jag att människor vill få diagnoser för de finns att få, och det förekommer även inom vårt kollektiv, att människor vill få en diagnos för att komma åt läkemedel.

ADHD-mediciner ska egentligen sväljas, men om man krossar tabletterna, kan dom både sniffas och injiceras, och det har på senare år blivit en av de substanser som används vid sidan av heroin och amfetamin i missbrukarkretsar.

Läkarförskrivningen av ADHD-medicin har ökat kraftigt, och det finns mer läkemedel i omlopp i samhället än tidigare.

På Socialstyrelsen säger man att man vet att det förekommer ett missbruk, men kan inte ange någon omfattning.

Missbruket är problematiskt tycker Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds Universitet, som lett den svenska delen av en europeisk enkätstudie om läkemedelsmissbruk.

– Det här är ett relativt nytt fenomen. Vi ser i vår studie att sex procent av vuxna svenskar någon gång har missbrukat ett ADHD-läkemedel, och det tycker vi är oroväckande.

Varför?

– Det är starka mediciner som till fel person eller använda på fel sätt kan ge allvarliga konsekvenser. De kan vara beroendeframkallande och ge psykiska symptom och framkalla psykisk ohälsa, säger Anders Håkansson.