Frösunda straffas – pengar går till drabbade

2:00 min

Det blir de boende på Frösundas gruppboende i Halmstad som får de vitespengar som företaget ska betala till kommunen för att de inte skött sig.

Det här har Halmstad kommun och Frösunda kommit överens om idag.

– Det är positivt att vi kommit överens med Frösunda nu och jag är nöjd över att vitet nu går till de boende som har blivit drabbade. Det har vi varit tydliga med från början, att det är inte vitet i sig som intresserar oss utan att de boende får det de har rätt till så det känns roligt att kunna göra såhär, säger Ella Kardemark (KD) ordförande i socialnämnden.

Frösunda lovade i sin upphandling om LSS-verksamheten i Halmstad att de skulle se till att varje person på deras boenden skulle få tre individuella fritidsaktiviteter, men på ett av gruppboendena uppfyllde inte de sitt löfte.

Kommunen såg mycket allvarligt på det här eftersom just löftet om fritidsaktiviteter vägde tungt när Frösunda vann upphandlingen.

Frösunda var duktig på att skriva en bra upphandling. Då vill jag kunna förvänta mig att man är lika duktig på att bedriva verksamhet som man är på att skriva upphandlingar.

Kommunen hotade med vite, och nu har de alltså kommit överens om att delar av vitet ska gå tillbaka till det gruppboende där de boende inte fått vad de blivit lovade. Det handlar om 60 000 kronor. Hela vitesbeloppet är på 117 000 kronor, och resten av summan är kopplad till kostnader som socialförvaltningen haft för utredningen av ärendet.

Hur är situationen på Frösundas gruppboende där de boende inte fick de fritidsaktiviteter de har rätt till?

– Det jag vet är att man åtgärdat de brister man har haft, så nu får man full fritidsaktivitet enligt avtalet, säger Ella Kardemark.

Hur kan man garantera att Frösunda sköter sig i framtiden?

– Vi har haft en öppen och ärlig dialog med Frösunda och de säger att de brister som socialnämnden har påtalat, de har de brustit i. Och i och med att de har accepterat vitessumman och lovar förbättring och har gjort de åtgärder som krävs, så väljer jag att lita på deras ord att de följer avtalet de har med kommunen, säger Ella Kardemark.