Miljöfarliga vrak saneras - kan läcka olja och arsenik

2:33 min

Nu ska miljöfarliga vrak saneras längs den svenska havskusten.

Vrak på vår svenska havsbotten utgör ett allvarliga miljöproblem då de riskerar börja läcka ut olja, kemikalier och gamla stridsmedel. Under 2017 ska tre vrak saneras.

Detta i ett samarbete mellan Sjöfartsverk, Kustbevakning och Havs- och vattenmyndigheten, där Christer Larsson arbetar som Maritim utredare och samordnare.

– Det är ett akut problem vi har det här med olja från alla de här fartygen, det rör sig alltså om troligen tiotusentals kubikmeter olja som finns på havsbotten i de här fartygen.

Det finns 17 000 dokumenterade vrak utmed den svenska kusten. År 2009 fick Sjöfartsverket regeringsuppdraget att undersöka miljöriskerna från fartygsvrak på svenskt vatten. Under 2017 ska man påbörja ett omfattande saneringsarbete. Ulf Olsson är sjömätare på Sjöfartsverket

– Vad man har kommit fram till är att det finns 31 möjliga, potentiella miljörisker i vrak. Vi behöver undersöka dem på ett mer noggrant sätt och se om det finns några miljöfarliga ämnen kvar i  de vraken.

– Det är väldigt svårt för på vissa ställen kan det vara som så att oljan redan har kommit ut och då är det vraket inte farligt längre. Men det krävs en undersökning för att fastställa det.

Det är inte enbart stora mängder olja som utgör miljöfara när vrak rostar sönder på havsbottnar. Höga halter av arsenik och i vissa fall även rester av kemiska stridsmedel finns. Bland annat senapsgas från gamla stridsfartyg vilket kan medföra allvarliga problem om de kommer ut i vattnet.

Och saneringsarbeten kan innebära riskfyllda moment då flera vrak är svåra att nå.

– Många vrak är tyvärr då intrålade på något sätt. Det ligger väldigt mycket trålrester och väldigt mycket nät kring vraken.

– De kallas ibland spöknät då de ligger kvar på botten och fiskar. Detta utan att bli tömda och det är inte bra för vare sig fisk eller fiskerinäringen.

Tre vrak har nu prioriterats i arbetet under 2017. Harburg vid Lindingö på östkusten och på västkusten Thetis vid Kungshamn och Skytteren utanför Måseskär.

Budgeten för arbetet är begränsad till fem miljoner kronor. En sanering av 31 vrak kan kosta uppemot 300 miljoner kronor.

Christer Larsson på Havs och Vattenmyndigheten anser att det vore ekonomiskt klokt att fortsätta att finansiera det förebyggande miljöarbetet till havs. Annars riskerar notan bli än dyrare.

– Då kommer kostnaderna att öka. När det väl händer för vi vet att det kommer att läcka ut olja.

– Och  då kan man lägga på minst en, kanske ett par, nollor på kostnaderna för sanering av det. Och många vrak ligger nära land så då har man oljan inne på kusten.

– Skulle till exempel Skytteren rämna och oljan komma ut så kletar det ned hela kusten från Orust upp till Strömstad. Och med det de kostnader som det innebär.