Unikt snölabb i Luleå

0:51 min

På Luleå tekniska universitet håller man på att bygga upp ett unikt snölabb. Man tagit fram en ny metod för att kunna titta in i snön, in till minsta snökorn.

Fyra metoder används för att karaktärisera snön, tre optiska och en mikrotromograf som är detsamma som röntgen. En av de optiska metoderna är holografi där man lyser med laser genom snökornen och kan då ser hur de förändras av temperatur och yttre tryck till exempel från bildäck.

 – Vi håller på och utvecklar metoden nu. Styrkan i den är att det går så snabbt, snön hinner inte förändras när man använder laser, säger Johan Casselgren som är biträdande lektor i experimentell mekanik.

Om två år hoppas forskarna på att metoden kan flyttas ut från labbet till verkligheten.