Stödtelefon mot extremism får hård kritik

1:57 min

Knappt hälften av samtalen har besvarats första året.

Den stödtelefon som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism inrättade i fjol får motta svidande kritik. En ny rapport, som genomförts på uppdrag av regeringen och som Ekot tagit del av, visar på flera allvarliga brister i verksamheten.

Under det år som stödtelefonen funnits har mindre än hälften av samtalen besvarats - och det är oacceptabelt säger Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet.

– På det hela så behöver fler människor som känner den här oron och har det här behovet kunna nå fram till stödtelefonen. Det är alldeles självklart.

Stödlinjen som startades upp av Röda korset, på uppdrag av den nationella samordnaren skulle fungera som ett stöd för anhöriga till personer som var på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer.

Men sedan starten för ett drygt år sedan har verksamheten kantats av problem - med samtal som inte kommer fram och brister när det kommer till att slussa oroliga anhöriga vidare ut i kommunerna.

En ny rapport som tagits fram på uppdrag av regeringen stärker den bilden och visar på flera allvarliga brister. Av totalt 701 samtal har mindre än hälften besvarats, av dem kom 61 samtal från anhöriga till personer som riskerade radikalisering.

Få vet att stödlinjen finns, enligt rapporten. Dessutom saknas rutiner för hur information om brott ska föras vidare till polisen. Till det kommer att personerna som svarat i telefonen saknat kunskap om just våldsbejakande extremism. Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet igen:

– En kritik som vi behöver ta till oss det är att de här riktlinjerna om hur man förmedlar eller inte förmedlar information till andra myndigheter - att den inte finns är jätteallvarligt. Det är en rättssäkerhetsfråga som måste lösas. Det andra är ju så klart hur många vet om att den här telefonen finns på plats? Där behöver det göras ett marknadsföringsarbete som har saknats.

Mona Sahlin lämnade uppdraget som nationell samordnare i våras - och Hillevi Engström som tog över uppdraget meddelade sin avgång efter bara fyra veckor på posten.

– Jag skulle säga att det har funnits brister i ledning och styrning, det är ett av skälen till att det inte har fungerat bättre än det har gjort. Sen har det också varit en väldig tidsbrist. Jag tror att det står i rapporten att man la rälsen medan man körde tåget och då i allmänhet så blir det inte helt 100-procentigt bra.