Uppvidinge

Förgiftade glasbruk kan spärras av akut

1:27 min

Gamla nedlagda glasbruk och deras tomter är ofta fyllda med arsenik och andra gifter. Länsstyrelsen ska nu ta krafttag i väntan på stora saneringar som tar tid och är kostsamma.

I Kronoberg är Rosdala glasbruk i Uppvidinge först ut. 

– Det finns ett behov att ta till mer akuta åtgärder om det finns risker för människors hälsa, säger Inger Karlsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

I ett projekt tillsammans med arbetsmiljömedicin i Lund har länsstyrelsen besökt tretton glasbruk i jakt på hälsofarliga gifter. Glasbruksområden som innehåller gifter ska utrustas med varningsskyltar, eller kan spärras av helt och hållet.

På Rosdala glasbruk hittades vad man tror är höga halter av arsenik. Där har länsstyrelsen redan spärrat av en del av glasbruket, men fler åtgärder kan vara aktuella.

– Vi ska framöver tillsammans med Uppvidinge kommun och fastighetsägare gå igenom vad som kan behöva göras ytterligare, säger Inger Karlsson.

Är det farligt att vara på Rosdala glasbruk?

– Det är inte farligt att bara vistas på ett förorenat område, utan det är mer om man får i sig exempelvis jord med höga arsenikhalter, säger Inger Karlsson.