Just nu

  • Ishockey, Brynäs-Leksand, kl. 17.25!

Stora protester mot skogsavverkning i Orsa

1:46 min

Det är helt fel att avverka Torråsens naturskog, tycker Greenpeace. I skogen finns många rödlistade arter som nu riskerar att dö ut.

– Jag såg bara ett helt förstört landskap och man vet att det kommer ta många hundra år innan livet kommer tillbaka, om det någon gång gör det, säger Dima Litvinov från miljöorganisationen Greenpeace. 

Han besökte nyligen Torråsens naturskog i Orsa kommun och berättar att han möttes av ett ökenliknande landskap.

Torråsens naturskog klassas som skyddsvärd eftersom det bland annat finns flera rödlistade arter där. Ändå har skogen inte blivit naturreservat.

Enligt Jemt Anna Eriksson, Länsstyrelsen Dalarna, är det en prioriteringsfråga.

– Skogsbolaget har i det här sammanhanget följt reglerna. Vi prioriterade inte det här området för ett formellt skydd, säger hon.