Stora fiskmängder kan komma att odlas på land i länet

0:57 min

Snart kan mängder fisk odlas i länet – på land. I Oskarshamn möttes experter och intresserade i dag för att prata om framtiden.

I våra trakter är det bra för den som vill satsa på fiskodling på landbacken. Det säger Håkan Sandin på Sveriges Lantbruksuniversitet som tror att det snart finns större fiskodlingar i länet.

– Min gissning är att vi har det inom två års tid faktiskt, säger han.

Fisk har odlats länge. Framför allt har det handlat om kassodlingar, alltså fisk som odlats i nätbassäger i havet eller sjöar.

Att odla till exempel lax på det sättet har dock blivit allt dyrare, samtidigt som det blivit billigare att odla på land.

Eftersom det här i länet finns både spillvärme som man kan använda och restprodukter som kan bli mat till fisken så kan det löna sig ekonomiskt att odla fisk på land, samtidigt som påverkan på miljön blir mindre än vid traditionell kassodling.

– Det gör att vi får full kontroll på alla flödena på sikt. Vi återcirkulerar vattnet och näringsämnena och vi kan ha full kontroll på alla avfall och deponera det på rätt sätt.