Utredning ska ge förslag till stärkt skydd för de fattigaste pensionärerna

1:26 min

Regeringen kommer att tillsätta en utredning för att undersöka på vilka sätt som de sämst ställda pensionärerna kan få det bättre.

Grundskyddet i pensionssystemet med garantipension och bostadstillägg är inte tillräckligt bra och skapar ojämnställda pensioner säger statsminister Stefan Löfven:

– Vi ser inte minst bland ensamstående kvinnor att där finns en klar överrepresentation bland de som har det allra svårast ekonomiskt, därför måste vi göra någonting.

Men hur har det blivit så här då?

– Garantipensionen bygger på prisutveckling och här har vi sett att löntagare i 20 år i Sverige har fått en mycket bra reallöneutveckling och därför gör det att klyftorna ökar, och det är det som vi nu vill se över.

Inom kort utser regeringen en utredning som ska undersöka om garantipensionen och bostadstillägget kan räknas upp mer för att de sämst ställda pensionärerna inte ska fortsätta att halka efter.

Samtliga sex partier bakom pensionsuppgörelsen är eniga om utredningen.

När det nuvarande pensionssystemet infördes var inflationen hög och kopplingen av garantipensionen till prisutvecklingen uppfattades som ett bra sätt att säkra pensionernas värde.

Men nu med låg inflation och goda reallöneökningar så halkar de fattigaste pensionärerna efter.

Pensionen blir ojämlik och det är framförallt kvinnor som drabbas säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

– Nu handlar det om att titta på såväl garantipensionen som bostadstillägget, och utröna på vilket sätt som man kan förbättra för främst, skulle jag vilja säga att det handlar om ensamstående kvinnor, många gånger lite äldre kvinnor, som är de som är mest utsatta i den här gruppen.