Försenade journaler hot mot säkerheten

En överläkare vid öron-näsa-hals-kliniken på Östersunds sjukhus har anmält kliniken till Socialstyrelsen för brister i hanteringen av journaler.

Orsaken är att det går för lång tid mellan ett läkarbesök till att en journal blir skriven. Det försvårar läkarnas arbete.

Socialstyrelsen ser allvarligt på fördröjningen och menar att det kan innebära stora risker för patienternas säkerhet. Men de kommer inte att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av anmälan.