Straffbart att hugga julgranen utan lov

1:11 min

Att hugga en gran i skogen kan tyckas vara en oskyldig handling, men i själva verket är det ett brott. I alla fall om du inte har tillstånd.

Om man hugger en gran utan lov på någon annans mark utan tillåtelse från markägaren kan det betraktas som stöld, och beroende på trädets värde kan du straffas med böter eller fängelse. Skogsrådgivaren Fredrik Alenius menar att granar generellt sett har ett högt värde.

- Träd ska ju växa i 80-100 år, försvinner det från början är värdet borta, säger Fredrik Alenius, skogsrådgivare för Norrskog.

Fredrik tror att den som funderar på att stjäla en gran istället bör fråga markägaren, då denne i själva verket kanske kan gå med på att erbjuda en gran.

– Jag tror att de flesta markägare, om man pratar med dem, så kanske det skulle gå bra. Men då måste man ta reda på det och kolla innan.

Om man som skogsägare ertappar någon med granstöld har man rätt att gripa in. Eftersom stöld kan leda till fängelse gäller det juridiska begreppet envars gripande.

– När det gäller stöldbrottet har var och en rätt att ingripa. Tanken med att hålla kvar en tjuven i det fallet är att omgående kontakta polisen,  säger kammaråklagare Staffan Blyberg.

Enligt en enkät som Skogssverige har gjort visar har var tredje person någon gång knyckt en julgran. Förra veckan stals nära 400 grannar till ett värde av 200 000 kronor i Skåne.