"Vi har ingen koppling till Muslimska brödraskapet"

1:53 min

Ung Vänster, Sveriges Unga Muslimer och SDU, Sverigedemokratisk ungdom, blir av med sitt statliga stöd.

Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster och Sveriges Unga Muslimer blir av med sitt statliga stöd.

I sitt beslut skriver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att Ung Vänster har brister i sin ekonomi, bland annat genom Felaktig hantering av skatter och avgifter. Ung vänsters tidigare bidrag var på 1,5 miljoner.

 – Vi upplever att vi har god ordning, säger förbundssekreterare Dina Viksten-Abrahamsson, som ska överklaga beslutet.

Sveriges unga muslimers tidigare bidrag var på drygt 1,3 miljoner kronor. Men även deras ansökan för fortsatt utbetalning avslås.

Sveriges unga muslimer och dess medlemsorganisationer har vid olika tillfällen och sammanhang pekats ut som en miljö där det förekommer individer som inte respekterar demokratins idéer, enligt beslut från MUCF.

Som även pekar ut koppling till Muslimska brödraskapet som en försvårande omständighet.

Sveriges unga muslimers ordförande Rashid Musa säger att det är ett felaktigt beslut.

– Sveriges unga muslimer är en organisation som alltid har jobbat utifrån demokratiska principer, och vi har ingen koppling till Muslimska brödraskapet, säger han.

Även Sverigedemokratisk Ungdom blir av med sitt stöd.

– Jag antar att myndigheten känner press från andra organisationer, och vänsterdebattörer, och då kände myndigheten att de var tvungna att avslå vår ansökan, säger Jessica Ohlson, förbundsordförande Sverigedemokratisk Ungdom.

Sverigedemokratisk Ungdom är sedan kongressen i september 2015 fristående från det tidigare moderpartiet Sverigedemokraterna. MUCF:s granskning av SDU genomfördes 2015, och i sitt beslut skriver myndigheten att bedömningen av organisationen bland annat bygger på deras idéprogram som är antaget på förbundskongressen 2013 och uppdaterat på förbundskongressen 2015.