"Lex Janna" föreslås inom förskolan

1:05 min

Förskolläraren Janna Springare i Västerås vill att det i förskolan ska införas något som liknar lex Maria inom vården. Alltså att man ska kunna anmäla händelser som har medfört eller som hade kunnat medföra en allvarlig händelse.

Janna tror att det finns tillfällen då det skulle kunna vara bra med en lex inom förskolan.

– På så sätt kan det snabbt nå information till de som har möjlighet att påverka och förändra och att det på så sätt skulle leda till en verksamhetsutveckling för förskolan, säger Janna Springare.

Moderaten Viktoria Högström Unell gillar idén:

– Det som är bra med den är just att vi på politikernivå ska få reda på att sådana här saker kan inträffa och att vi då kan agera och göra något åt det. Vi skulle även kunna se hur ofta det händer och i vilken utsträckning.

– Vi brinner väldigt mycket för förskolan inom moderaterna och framförallt då problemet med stora barngrupper där vi vill minska antalet barn. Och där vi ser att det finns en risk när det är för många barn på för få förskolelärare, säger Viktoria Högström Unell.

Hur realistiskt är det med en lex Janna?

– Jag tror absolut till hundra procent att det kan bli en lex Janna.