Oro att stöd till prostituerade försämras

1:53 min

Nu höjs kritiska röster mot socialförvaltningens beslut om förändrade riktlinjer för Mikamottagningen, en stödmottagning för prostituerade i Stockholm.

Förändringarna innebär att mottagningen ska gå från långvarigt stöd till kortvarigt stöd, något som bland annat innebär att möjligheten till anonymitet försämras. Det kan i sin tur göra att personer i behov av hjälp inte orkar ta kontakt med mottagningen, menar Malin Meissner på Stockholms tjejjour.

– Det värsta som skulle kunna hända är ju att man inte vågar söka stöd överhuvudtaget eftersom en viktig del när man söker stöd för den här typen av problematik är att stödet är ovillkorligt, säger Malin Meissner.

Mikamottagingen vänder sig till personer som är över 16 år och som får ersättning för att ha sex med någon eller som skadar sig med sex.

Man kan få hjälp med allt från samtalsbehandling och medicinsk rådgivning till praktisk hjälp vid till exempel myndighetskontakt. Och det är framför allt mottagningens långa erfarenhet och individanpassade stöd som gör dem unika, menar Malin Meissner.

– Deras modell bygger på att det inte finns en modell utan man utgår från individens behov och individens förutsättningar.

Men nu kommer det alltså nya direktiv från socialförvaltningen i Stockholms stad vilket innebär att Mikamottagningen ska gå från att ha fokus på långvarigt stöd till en mer tidsbegränsad rådgivning. Rent konkret betyder det att man får max 15 samtal på Mikamottagningen. Under den tiden har man möjlighet att vara anonym men när ens samtalstillfällen är slut kan man inte längre vara det.

– Det kommer man inte kunna vara, utan 15 samtal är det längsta vi kan sträcka oss, säger Jenny Swärd, som är chef för socialtjänstavdelningen i Stockholms stad.

Efter kontakten med Mikamottagningen är tanken att man i stället ska slussas vidare till psykiatrin. Jenny Swärd menar att den som är i behov av hjälp inte behöver oroa sig för att även i framtiden få det stöd man behöver.

– Psykiatrin har ju i uppdrag att jobba med psykiatrisk behandling och traumabehandling, så det måste vi lita på att de kan göra.

Kan du lova de personerna som vill fortsätta sina stödsamtal på Mikamottagningen att de inte kommer fråntas det här stödet efter en viss tid?

– De kommer inte fråntas stödsamtalen, nej, säger Jenny Swärd.