Svensk ordbok kritiseras för stereotypa könsroller

12 min

Svensk ordbok, utgiven av Svenska akademien, befäster könsförtryckande strukturer och stereotypa könsroller. Det anser litteraturprofessorn Ebba Witt Brattström som riktar skarp kritik mot ordboken.

Svenska akademins ordlista och Svensk ordbok utgör standardverk inom det svenska språket. Nu kritiseras ordboken för att de exempelmeningar som används för att sätta ord i ett sammanhang bevarar könsförtryckande strukturer.

Ebba Witt Brattström anser att exempelmeningarna är förlegade och att de reproducerar könsroller som är stereotypa.

– Det fryser fast en existerande skillnad som är direkt könsdiskriminerande, säger Ebba Witt Brattström till P1-morgon.

Som exempel kan nämnas att det i samband med ordet ”revir” står ”Köket var hennes revir” och ”Som forskare ville han gärna muta in ett eget revir”.

Ett annat exempel ur ordboken gäller ordet studsa: ”Hon studsade upp på stolen när musen sprang över golvet” medan den andra exempelmeningen lyder: ”Han studsade till när någon plötsligt nämnde hans namn”.

Andra exempel är ”Han praktiskt taget slukade henne med blicken” och ”Hon ville inte avlägsna sig för långt från hemmet”. Det talas om ”hennes svällande barm” medan ”han svällde av stolthet”.

Men Sven-Göran Malmgren som är huvudredaktör för ordboken uppger för P1-morgon att han inte håller med om kritiken. Han påpekar att kvinnliga medarbetare har gått igenom de uppdateringar som har gjorts av ordboken och att det funnits en medvetenhet om att försöka uppnå balans i innehållet, för en jämnare fördelning av antalet han och hon i exemplen.

P1-morgon har också sökt Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius, som dock i nuläget avböjer att ge några kommentarer.