Ren släke kan bli gödsel på åkern

2:13 min

Alger är inte problemet när släke används som gödsel på åkrarna. En ny studie från KTH visar att problemet främst är sjögräs som innehåller tungmetaller.

Fredrik Gröndahl, forskare vid KTH, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, har analyserat släke som samlats in på södra Gotland: 

– Släke som har stor inblandning av ålgräs har en signifikant höjning av tungmetallhalten. Betydligt mycket mer än vad till exempel rödalgerna innehöll. 

Förr var den näringsrika sörja av tång, alger och sjögräs som spolas upp på de gotländska stränderna en åtråvärd resurs, främst som gödningsmedel. I dag har de flesta bönder övergått till konstgödsel – och det finns en oro för att släken från Östersjön ska innehålla tungmetaller, som kadmium.

Men nu visar den studie som Fredrik Gröndahl från KTH gjort, i samarbete med initiativet Rädda Burgsviken, att släke som består av tång och alger innehåller låga halter tungmetaller. I släke med mycket ålgräs däremot, är halterna betydligt högre. Ålgräs – eller bandtång som det också kallas – liknar platta långa grässtrån och till skillnad från alger och tång, växer det på mjuka bottnar, där rötterna tränger ner i sedimenten.

Är det här ny kunskap? 

– Ja, det är ingen som har tittat på det här förut. 

Så vilken slutsats drar du, kan man använda släke som gödsel? 

– Ja, det kommer man att kunna göra. Om den här kunskapen går fram så skulle det här kunna bli en rekommendation, att undvika släke som innehåller stora mängder ålgräs. 

Genom att samla in släke från stränderna plockar man dessutom bort näringsämnen ur havet, vilket bidrar till att minska övergödningen av Östersjön. 

– Att använda alger är ett sätt att återföra näring och fosfor från havet till land. Och släke är definitivt en resurs som det finns ett värde i. 

Skulle det kunna gå att skörda släke på kommersiell basis? 

– Ja, absolut. Konstgödsel kostar ju också pengar och släke skulle ju kunna bli nåt som man skulle kunna tjäna pengar på eller åtminstone spara pengar på, genom att man använder det och mindre konstgödsel.