Kanadas Arktis ser klimatet förändras

2:06 min

I år har ovanligt höga temperaturer uppmätts i Arktis, den del av världen där klimatförändringarna väntas märkas först.

Frågan är hur snabbt klimatförändringarna går. Forskare ser hur permafrosten tinar och glaciärer krymper. Enligt professor Chris Burn vid Carleton-universitetet i Ottawa ligger de temperaturökningar som uppmätts i linje med prognosernas högsta beräkningar.

– År 2004 gjorde vi prognoser för klimatförändringar de kommande decennierna. Vad vi nu ser, 12 år senare är att temperaturen följer den högre delen av de kurva vi förutsåg, säger Chris Burn.

I höst har också luften varit ovanligt varm i Arktis, upp till 20 grader över det normala. Havsisarna frös senare under hösten än de brukar göra. Forskarna har svårt att säga om klimatförändringarna i Arktis sker gradvis eller om det kommer till en tröskeleffekt, där naturen plötsligt förstärker processen.

Joe Savikataaq är miljöminister för det nordliga territoriet Nuvanut, som utgör en tredjedel av Kanadas yta, och han bekräftar att tecken syns på klimatförändringar.

– Vi ser det genom den töande permafrosten, och vädermönstren har definitivt förändrats, säger Joe Savikataaq.

Eftersom vägar och hus i Kanadas Arktis har byggts med tanke på att marken ständigt är frusen, måste myndigheterna tänka om
när permafrosten töar.

– Vi gör markkarteringar för att ta reda på de områden där det är oklokt att bygga. Byggnader kan sjunka eller kollapsa när marken inte bär. Det ska vi undvika, säger Joe Savikataaq.

I somras passerade ett stort kryssningsfartyg med 1 600 personer ombord genom Nordvästpassagen. Tidigare gjorde isläget det omöjligt för andra än specialfartyg att ta den rutten. Händelsen gör Joe Savikataaq betänksam.

– Turism har ekonomiska fördelar, men vi måste också komma ihåg att det finns risk för miljökatastrofer. Farvattnen är inte kartlagda och det finns fortfarande risk för isberg, säger Joe Saviqataaq.

Enligt Nunavuts miljöminister saknar de små samhällena i Arktis resurser för omfattande sjöräddning eller för att ta hand om stora oljespill i de känsliga vattnen.