Kritik mot slopat begåvningstest

2:39 min

Förslaget att ta bort personlighetstest och begåvningstest för sökande till polisutbildningen får nu kritik från flera tunga remissinstanser.

Psykologiforskaren Stefan Annell, vars avhandling regeringens utredare stödjer sig på i sitt förslag, är kritisk till hur hans forskning har använts.

– Där skulle jag nog säga att man tycks ha glidit lite på tolkningen av mig, det känns inte helt representativt för avhandlingen i stort, säger Stefan Annell.

Till den nya polisutbildningen ska de sökande inte genomgå begåvningstest och personlighetstest som i dag. Det föreslog regeringens utredare i våras.

Förslaget får nu skarp kritik av bland andra Rekryteringsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet och Riksrevisorn. 

Stefan Annell menar att polisyrket ställer väldigt specifika krav och att både hans egen avhandling och internationell forskning visar att det är just personlighetstest och begåvningstest i kombination med konditionstest som bäst kan förutsäga huruvida en person kommer att passa som polis eller inte.

– Därför är det lite uppseendeväckande att man i utredningen inte tagit in något av den forskningen och problematiserat kring det, säger Stefan Annell.

Utredaren vill alltså ta bort personlighets- och begåvningstest men behålla fystester och psykologtest i antagningen till polisutbildningen. Betyg och resultat på högskoleprovet ska väga tyngre i antagningen än vad de gör i dag. 

På Polisförbundet vill man i sådana fall att det ska skapas en alternativ väg in till polisutbildningen. Ungefär som till en del läkarutbildningar där en viss kvot av studenterna tas in genom intervju. 

– Bra betyg behöver ju inte betyda att du blir en bra polis och tvärt om, utan du kan vara en alldeles lysande kandidat för att bli polis utan att du har haft höga betyg på gymnasiet och det är precis därför som Polisförbundet förordar en alternativ väg in så att vi inte missar någon bra kollega i framtiden överhuvudtaget, säger Lena Nitz som är ordförande på Polisförbundet.

Utredaren Petra Lundh motiverar förslaget med att antagningen ska bli mer lik som andra högskoleutbildningar.

– Vi införlivar polisutbildningen på det här sättet i högskolan och det finns ingen annan utbildning där man har den här typen av tester och vi har varit helt överens om det här i gruppen. Jag har haft experter både från högskoleområdet och polisområdet, säger Petra Lundh.

Kan man inte tänka sig att just eftersom polisyrket är väldigt speciellt med våldsmonopol, att man ska ställa krav på personens egenskaper och begåvning? 

– Det finns många yrken som är väldigt speciella, man kan jämföra med domare som också har väldigt mycket att säga till om. Det är klart att det är fritt för remissinstanserna att tycka till men i utredningen var vi helt överens om att vi inte tyckte att man skulle ha den typen av tester, säger utredaren Petra Lundh.