Näthandeln ökar snabbt - men vanliga butiker säljer mest

1:28 min

Forskare vid Luleå tekniska universitet har forskat på konsumentbeteende – och forskningen visar bland annat att nätet har gett oss mer kunniga kunder.

Handel är alltid ett hett ämne, inte minst i juletid, och det förs en hel del statistik på var och vad kunderna handlar.


Men nu har det även forskats på varför kunderna handlar som de gör.
E-handeln växer snabbt, men är trots det inte en så stor del av marknaden för fysiska varor.

– Det är bara sju procent som e-handeln står för. Så den stora volymen  är ändå i butik. Men e-handeln växer mycket snabbare, säger Maria Ek Styvén, biträdande professor i marknadsföring vid Luleå tekniska universitet.

Det som framkommit i forskningen är att kunder idag oftast är väldigt pålästa när de kommer till butiken, och är de inte pålästa så har de flesta en smart telefon och kan söka och jämföra på nätet medan de står i butiken.

Det här ställer handeln inför nya utmaningar.

– De som jobbar i butikerna behöver då också mycket kunskaper. Och inom handeln är det många som jobbar deltid eller under kortare perioder – och då är det en utmaning att utbilda och uppdatera all personal så att de är lika kunniga som kunderna som kommer in, säger Åsa Wallström, professor i marknadsföring på Luleå tekniska universitet.