Trots felaktiga visum – UD utreder inte sitt agerande

2:23 min

Utrikesdepartementet har inga planer på att utreda hur man har hanterat fallet med en före detta ambassadstjänsteman som misstänks för tjänstefel. Mannen misstänks för att under nästan ett år medvetet ha beviljat svenska visum felaktigt.

Det trots att Utrikesdepartementet betraktar situationen som mycket allvarlig.

– Det är klart att vi ser väldigt allvarligt på det här. Vi har nolltolerans för alla typer av oegentligheter, säger UD:s presschef Sofia Karlberg.

Den före detta UD-tjänstemannen jobbade tills i våras på en svensk ambassad i Asien. Nu misstänks han för att medvetet ha beviljat svenska visum på felaktiga grunder.

Sammanlagt rör det sig om visum till ett 70-tal afghanska medborgare, enligt den utredning som Migrationsverket inledde i våras.

Det är en utredning som bara tittar på de faktiska omständigheterna kring viseringarna. Den undersöker överhuvudtaget inte hur UD har hanterat frågan.

Men Ekot kan avslöja att Utrikesdepartementet informerades om problem med visumhanteringen på den svenska ambassaden i mer än ett år, utan att UD stoppade viseringarna eller startade någon utredning om det.

Under tiden fortsatte tjänstemannen att utfärda, enligt Migrationsverket, tvivelaktiga viseringar.

Trots det ser Sofia Karlberg i nuläget ingen anledning för UD att granska hur man har hanterat frågan.

– Det viktiga här är att man utreder misstänkta oegentligheter och det har skett.

Du är inte intresserad av om UD:s chefer har gjort fel?

– Det får man i så fall se över när man tittar på utredningen och så får man se i så fall vilka lärdomar man kan dra av det.

Men UD:s agerande är alltså inget som Migrationsverket undersöker i sin utredning.

Sofia Karlberg tycker inte heller att det finns någon anledning att tro att UD har gjort något fel. Eftersom hon säger att den information som UD fick redan 2014 om problem med visumhanteringen på ambassaden inte var tillräckligt konkret för att myndigheten skulle kunna agera.

Själva händelsen betraktar både UD och Migrationsverket som mycket allvarlig. Och Migrationsverket konstaterar i sin utredning att viseringarna i vissa fall varit del av en professionell människosmuggling.

I början av nästa år kommer Migrationsverkets personalansvarsnämnd att fatta beslut om huruvida den misstänkta mannen ska åtalsanmälas. Själv säger han att han är helt oskyldig.

Hans advokat, Jan Södergren påpekar att hans klient i vissa fall också har gett avslag till personer när han upptäckt att deras visumansökningar inte uppfyller kriterierna eller bygger på falska dokument.

– Så han vidtog de åtgärder han skulle göra när han blev varse felaktigheter.