Få klarar tester till polisutbildning

1:48 min

När polisutbildningen startar i januari kommer 140 platser att stå tomma eftersom det var för få sökande som klarade antagningskraven.

Till hösten blir det troligen ännu fler tomma platser.

– Vi är bekymrade över att vi är alldeles för få. Vi behöver få in kollegor som klarar testerna. Det är viktigt att slå vakt om de krav som ställs på oss, och att kraven inte sänks, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

För att komma in på polisutbildningen måste man klara kraven i ett begåvningstest. I våras sänktes kravet för godkänt på begåvningstestet från fyra till tre på en niogradig skala.

Om man hade haft kvar de gamla kraven hade ytterligare 600 sökande blivit diskvalificerade på det momentet i den senaste antagningsprocessen. Då hade alltså ännu fler platser stått tomma till våren.

Enligt prognoser från Rekryteringsmyndigheten kommer 140 av 800 platser stå tomma till våren eftersom det inte var tillräckligt många som klarade de olika testerna som ingår i antagningen.


Till höstterminen kommer det troligen bli ännu fler tomma platser. Även då är målet att 800 nya polisstudenter ska tas in, men jämfört med vårterminen var det 30 procent färre sökte till höstterminen.

Samtidigt som för få söker till polisutbildningen så är det många poliser som säger upp sig för att de inte är nöjda med sin arbetssituation. I slutet av 2016 hade 911 poliser slutat under året, vilket var 120 fler än samma period året före. Fler unga poliser har sagt upp sig än tidigare.

– Det är ett bekymmer att det är fler som slutar än tidigare, och Polismyndigheten måste jobba aktivt både med att behålla de som är anställda och attrahera de som vill komma till yrket, säger Max Lutteman, chef på polisens kompetensutvecklingsenhet.