Kampen om världsbilden

MSB kartlägger effekter av IS propaganda i Sverige

2:25 min

Propaganda från Islamiska staten syftar inte bara till att få personer att resa till Syrien och Irak, den försöker också påverka samhället här. Den bedömningen gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ett pågående arbete där man på regeringens uppdrag kartlägger effekterna i Sverige av propaganda.

– Daesh propaganda går ju ut på att separera delar av vår befolkning från övriga samhället, det här i sin tur gör man genom att trycka ut levnadsregler för hur man ska förhålla sig, till exempel hur ska man agera i familjen, vad är kvinnans värde, vad får man tycka, tänka, göra i sitt liv, säger Mikael Tofvesson som är chef för enheten för omvärld och beredskap på MSB.

Det är i ett uppdrag från regeringen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med att titta på effekterna av IS propaganda i Sverige. I arbetet har man bland annat intervjuat kvinnoorganisationer och lokala samordnare mot våldsbejakande extremism. Enligt Mikael Tofvesson är man nu inne i en analysfas, och har inga klara slutsatser, men han säger att det redan nu står klart att propagandan från Islamiska staten också har en påverkan i Sverige:

– Det är jättesvårt att mäta det här, men det vi kan konstatera är att det finns grupper i samhället som har tagit till sig de här åsikterna och idéerna och försöker genomföra den här typen av livsstilsförändringar och i sin tur då försöka påverka folk i olika syften. Ett syfte är att rekrytera folk att komma ner och slåss till den islamiska staten, en kan vara att vara med och bygga deras kalifat, som de kallar det, men även ett av syftena är att skapa små små parallellsamhällen för de som inte tar sig ner och införa deras typ av värderingar.

I en ny rapport om Islamiska staten från det Europeiska polissamaarbetsorganet Europol varnas för att extremister kan försöka rekrytera bland de syriska flyktingar som kommer till Europa, och enligt MSB har man också sett tecken på det i Sverige. I andra fall har det till exempel handlat om att personer försöker utöva social kontroll, säger Mikael Tofvesson.

– Här är det så att Daesh aktivt försöker slå in kilar inte bara i Sverige utan också i andra samhällen för att bygga det egna kontrollsystemet. Det kan också vara en överlevnadsstrategi eftersom det inte ser så ljust ut för dem nere i Syrien och Irak.