Utbildning i psykisk hälsa ska förebygga självmord på Gotland

2:00 min

Region Gotland arbetar med få ned antalen självmord. Att utbilda sexton nya instruktörer i första hjälpen för psykisk hälsa är ett led i det arbetet.

Julen är en högtid då många känner sig ensamma. Storhelger är också den tid då flest självmord sker i landet. Jenny Nielsen är färdigutbildad instruktör för att kunna hjälpa personer som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och säger såhär om första varningssignalen vid depression.

– En förändring i sitt beteende. Att man börjar dra sig undan. Inte vill fika med kollegorna på arbetsplatsen längre kan vara ett exempel, säger Jenny Nielsen.

Märker man att någon mår dåligt ger Jenny några handfasta tips på hur du kan hjälpa personen.

– Lyssna och erbjud stöd och info men också uppmuntra personen att söka professionell hjälp.

I tre månaders tid har Region Gotland arbetat med en kampanj för att få ned antalen självmord. Veronica Hermann är folkhälsostrateg på regionen och tror att först 2019 kan man börja se statistiska resultat på det arbetet som gjorts men redan nu har hon mött många människor som är positiva till det arbetet som gjorts.

– Folk kommer fram och tackar oss för att vi har haft de här föreläsningarna som i sin tur gjort att fler och fler vågar prata om självmord vilket har varit en av kampanjen målsättningar, säger Veronica Hermann.

Är du ensam i jul så tipsar Veronica Hermann om flera organisationer som finns på Gotland. 

– Röda korset, Frälsningsarmén men du kan också alltid ringa olika  nationella stödlinjer men framförallt sjukrådgivningen på 1177 så kan de guida dig rätt, avslutar Veronica Hermann.