El från land ska minska utsläpp från Gotlandsfärjorna

1:55 min

För att minska både avgasutsläpp och buller när Gotlandsfärjorna ligger i hamn, ska de snart kunna få sin elektricitet från land. I alla fall när de ligger i Visby.

När Destination Gotlands färjor ligger i Visby hamn drar de lika mycket ström som ett mindre villasamhälle. I dag får fartygen sin el från dieseldrivna elgeneratorer som finns ombord, men 2018 ska de anslutas till det gotländska elnätet, berättar Region Gotlands hamnchef Mats Eriksson: 

– Varje färja drar ungefär två megawatt. Och för att tydliggöra det kan man säga att det är 250 villor en kall vinterdag, med direktverkande el. Så tre färjor inne är 750 fastigheter, en kall vinterdag, med direktverkande el. 

Nästan dubbelt så mycket ström som en kall vinterdag förbrukas i Visbyförorten Vibble alltså – om alla villorna värms upp med direktverkande el – det är vad som går åt när tre Gotlandsfärjor ligger vid kaj i Visby samtidigt. El som i dag produceras med hjälp av dieseldrivna motorer som står och går ombord på färjorna. Motorer som förutom buller även släpper ifrån sig kväveoxid, svaveldioxid och växthusgasen koldioxid. 

Eftersom den vanligaste vindriktningen är sydväst, betyder det att avgaserna från färjorna ofta blåser in över Visby. 

– Ja, det är helt korrekt, det kommer in över stan då. Så att bli av med de här bitarna är ju något som påverkar hela Visby positivt, säger Mats Eriksson. 

Den direkta orsaken till att färjorna nu ska ska få så kallad landström är en miljödom som säger att statligt upphandlad linjetrafik skall elanslutas senast den första februari 2018. Och förutom att själva färjorna måste byggas om, kräver det investeringar i hamnen på 50 miljoner kronor, berättar Mats Eriksson. 

– I den här anläggningen ingår det dels att man måste bygga ett ställverk, en byggnad där vi står just nu, på 200 kvadratmeter, men även att det ska finnas fyra kranar. Kontaktdonet, eller kopplingen emellan, den väger ungefär 50 kilo, plus den här tunga kabeln. Så det är en kran som gör det här autonomt och ansluter de här bitarna. 

Så lite vanvördigt uttryckt kan man säga att elkontakten väger 50 kilo? 

– Ja, precis så är det. Så det är verkligen stora grejer, säger Mats Eriksson. 

Senast första februari 2018 ska färjorna i Visby hamn kunna elanslutas, men kryssningskajen, som just nu byggs i Visby, kommer inte att förses med motsvarande anslutning. Däremot förbereds kajen för detta, så att man har möjlighet att komplettera med så kallad landström senare.