Dricksvatten

Tuffare miljökrav ska ge renare dricksvatten i Östersund

Ett nytt skydd ska säkra kvaliteten på dricksvattnet i Östersund. Verksamhet som kan påverka Minnesgärdets vattenskyddsområde berörs.

 Det är länsstyrelsen som fattat beslut om striktare miljökrav för all verksamhet i området. Exempelvis privatpersoner, företag, jordbruk och andra näringar berörs.

Kravet som trädde i kraft 12 december gäller omgående för all nystartad verksamhet.

Verksamhet som redan är etablerad har två år på sig att ställa om till de hårdare kraven.

Ursprungligen är det Östersunds kommun som ansökt om striktare miljöregler, ansökan lämnades in 2013.

- Det är ett efterlängtat skydd som ger oss ett ökat skydd mot föroreningar i det vatten vi tar från Storsjön, säger Jenny Haapala, gruppledare på kvalitet och miljö på Teknisk förvaltning vid Östersunds kommun.

När det gäller privatpersoner kommer man exempelvis inte att få ha mer än 250 liter bensin och olja hemma.

Det blir också striktare regler för den som har hästar. Man får inte lagra gödsel efter två hästar mer än ett år utan tillstånd.

För företag handlar det främst om skärpta regler när det gäller upplag och deponier.

De skärpta reglerna gäller Östersund, delar av Torvalla, Lugnvik, Frösön och ett område mellan Digernäs och Öd. Se karta här.