I lördags sände naturmorgon från Ljusbodarna, en fäbod i Dalarna.

Fäbodnatur upptog mycket av sändningen, med utrotningshotade ljud som kulning och koskällor, det doftande gräset vårbrodd och trädfjärilar i en skröplig rönn. Vi hörde också om stora sötvattensmusslor, om plundring av gräsändernas ägg och svampen blåtryffel. Dessutom angreps vi av svidknott, som inte alls är släkt med vanliga knott. Dom är så små att dom knappt syns och deras bett svider timmavis efteråt. Svidknottens larver kräver inte rinnande vatten som vanliga knottlarver, utan det räcker med fuktig jord för att svidknott ska kläckas i mängder.

På lördag 23 juli sänder Anders Börjeson och Jenny Berntsson Djurvall från Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän om kustekologi och ålgräsängar.

NY TÄVLINGSFRÅGA:
-Nu frågar vi efter en organism vars vetenskapliga namn kan föra tankarna till gnagares hörselorgan.
-Pip hör också hemma i beskrivningen av det vi frågar efter, och dom klär marken i en skir ljusblå fägring.
-Den blå färgen har förresten en speciell betydelse, den sägs symbolisera troheten i kärlek. Och har det svenska namnet inte en lite vemodig klang?