Vårdbolag vill ha betalt när kommunal hemtjänst går back

2:08 min

Kommuner som går med underskott i sin hemtjänstverksamhet bör ersätta även de privata hemtjäntsbolagen menar branschorganisationen Vårdföretagarna.

– Hemtjänsten är kraftigt underfinansierad i kommunerna och de privata utförarna får i många fall inte den ersättning som de har rätt till. Det leder i förlängningen till att de inte har samma förutsättningar att ge kvalitet i hemtjänsten som den offentliga utföraren har, säger Håkan Tenelius som är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, som organiserar privata hemtjänstbolag.

I sju av tio kommuner som infört valfrihetsystem i hemtjänsten 2014 så gick den egna hemtjänsten med underskott. De flesta kommunerna täckte upp för underskotten i slutet av året.

De privata bolagen fick samma ersättning per hemtjänsttimma men de fick inte sina eventuella underskott avskrivna. I praktiken fick alltså den privata hemtjänsten mindre betalt än den offentligt drivna.

Organisationen Vårdföretagarna menar att det bryter mot principen i lagen om valfrihetssystem, LOV, att kommunal och privat verksamhet ska ha samma ekonomiska förutsättningar och konkurrera genom kvalitet. 

– Om kommunerna fuskar på det här sättet och ersätter sina egna enheter i efterhand men inte ger samma ersättning till de privata utförarna så bryter man mot intentionen i lagen och det är mycket allvarligt, säger Håkan Tenelius på Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna vill alltså att kommuner som täcker upp för underskott i den kommunala hemtjänsten ska betala motsvarande summa till de privata hemtjänstbolagen.

Men det är inte rimligt, enligt Annika Wallenskog som är chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hon menar att kommunal hemtjänst till exempel kan ha större områden att täcka och äldre personal och därmed högre lönekostnader än vad privata bolag har.

– Det handlar ju om att man inte alltid har exakt samma förutsättningar och då måste man ju först utreda vilka förutsättningar man har, så jag ser inte det som rimligt att bara ersätta rakt av, säger Annika Wallenskog. 

Varför är det så många kommuner som underbudgeterar hemtjänsten?

– Därför att man ser kanske att det finns privata företag som etablerar sig på den nivån och då ser man att det fungerar, det är ju så att kommunerna har ju en väldigt begränsad ekonomi många gånger och då är man inte beredd att betala mer än vad man gör.