Norrköping

Döda stoppar bygge

1:25 min

En begravningsplats med kvinnor och barn kan stoppa Riksbyggens planer på bostäder vid gamla fängelset i Norrköping.

Länsstyrelsen säger nej till att ta bort begravningsplatsen vid det gamla spinnhuset som fungerade som kvinnofängelse.

– Genom att fångrullorna finns bevarade så är de begravda personerna kända till namn och utseende. Vi kan ta fram exakt vilka som ligger begravda här,  säger Bertha Ekstrand Amaya, antikvarie på länsstyrelsen.

Riksbyggen vill bygga närmare 300 lägenheter i och omkring det gamla fängelset vid Motala ström i centrala Norrköping. När arkeologer under förra året började gräva i området fann man två begravningsplatser för kvinnor och barn.

Begravningsplatsen hör ihop med det spinnhus som öppnade på 1700-talet. Spinnhus var en sorts straffanstalt för kvinnor som ansågs "lösdrivande". 

I Sverige startade vid den här tiden tre spinnhus - i Stockholm, Göteborg och Norrköping där kvinnorna fick ägna sig åt att spinna garn.

Begravningsplatserna användes fram till slutet av 1800-talet för kvinnorna och i några fall deras barn. Och de är de enda bevarade begravningsplatserna som tillhör ett av de ursprungliga spinnhusen i Sverige.

Länsstyrelsen anser att de har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras i sin helhet.

– Begravningsplatserna och spinnhusen hör ihop. Tar man bort det ena tappar man bilden av hur det såg ut och vad som är intressant med den här platsen, säger Bertha Ekstrand Amaya.

Kulturmiljölagen slår fast att en fornlämning bara får tas bort om intresset att exploatera platsen väsentligt överstiger intresset att bevara fornlämningen.

– Man får väga olika intressen hela tiden, men det är sällan vi säger nej till att ta bort en fornlämning efter att ha dokumenterat den. I det här fallet blir det svårt att hitta en annan plats att bygga på eftersom ytan är ganska avgränsad, säger Bertha Ekstrand Amaya.  

Riksbyggen har överklagat och det blir nu Förvaltningsdomstolen som får avgöra frågan. Elin Sjöstrand Olander är regionchef på Riksbyggen Öst:

– Vi har varit väl medvetna om att det finns ett historiskt värde på den här platsen. Och vi har haft en ambition att lyfta fram det i en exploatering. Men vi tycker att länsstyrelsen borde rådgjort med oss och inte klippt dialogen för tidigt, säger hon.