Kunskap på väg om självmord bland äldre

2:39 min

Det saknas kunskap om varför äldre begår självmord, trots att de har en högre risk än yngre, säger professor Margda Waern. Men nu inleder hon ett stort forskningsprogram.

För fyra år sedan tog Elaine Breske Hirschers pappa sitt liv, när han var 69 år gammal. 

– Det kom som en chock för alla. Eftersom jag och min syster är uppfostrade till att man inte ger upp. Och sedan tyckte ju vi att han hade massor att leva för, barn och barnbarn, men han tyckte väl inte det då.

Lämnade han någonting efter sig som en förklaring eller så?

– Nej, ingenting, absolut ingenting. Tvärtom. Han hade varit och handlat ett kilo apelsiner och maskindiskmedel på dagen, och sedan på natten gick han upp och sköt sig själv, säger Elaine Breske Hirscher.

Pappan medicinerades för depression, men ingen i familjen hade ens tänkt tanken att han skulle ta sitt liv.

Trots att äldre är en växande åldersgrupp med högre risk för självmord än yngre, finns det väldigt lite forskning om äldres självmordsbeteende, både i Sverige och internationellt, säger Margda Waern, professor i allmän psykiatri vid Göteborgs Universitet, med särskild inriktning mot suicidforskning.

Självmord förekommer dubbelt så ofta hos män som är 80 år och äldre, jämfört med män i 20-årsåldern, säger hon. I antal per 100 000 invånare handlar det om 38 självmord jämfört med 19.

Men nu i januari ska hon inleda ett omfattande och ovanligt tvärvetenskapligt forskningsprogram, om självmordsbeteende i åldersgruppen 70 år och äldre. Det är finansierat av både Vetenskapsrådet och det statliga forskningsrådet Forte.

Bristen på kunskap tror hon beror på en åldersdiskriminering i samhället.

– Det tror jag delvis beror på en slags ageism, det vill säga att man anser att det skulle vara normalt att äldre personer blir trötta på livet när de kommer upp i hög ålder. Ibland får jag höra att 'men om jag var gammal och sjuk så skulle jag fundera på att ta livet av mig, det är inget konstigt med det', säger professor Margda Waern.

Därför ska det stora forskningsprojektet som nu startar på Göteborgs universitet studera skillnader mellan män och kvinnor, liksom olika åldrar, med hjälp av forskare inom bland annat genetik, neurokemi och socialpsykologi .

Kunskapen ska också resultera i ett utbildningspaket för vårdpersonal.

48-åriga Elaine Breske Hirscher som förlorade sin pappa när han var 69 år tycker också att samhällets syn på äldres psykiska ohälsa är problematisk.

– Min pappa var stolt av sig, att han ens gick till en läkare och sa att han mådde dåligt och den enda hjälp han fick var tabletter, det irriterar mig. Jag tycker att vi glömmer bort de äldre. 'De ska ju ändå snart dö', lite den mentaliteten kan jag tycka att det är.