Ventilation dålig på skolor

Ventilationen på två skolor och på en förskola i Katrineholm får underkänt. Det är Arbetsmiljöinspektionen som har undersökt koldioxidhalten.
På förskolan Sörgården vistas för många personer på en viss avdelning för att ventilationen ska klara av att hålla en bra koldioxidnivå, och på Sandbäcksskolan var en ventil täckt med ett skåp. Alla tre skolor som undersökts måste nu kartlägga luftkvaliteten i samtliga lokaler. Fram till första oktober måste skolorna anmäla vad de tänker göra åt de bristfälliga ventilationerna.