Sportfiskarna vill rensa i Paviken

1:34 min

Paviken i Västergarn håller på att växa igen och nu vill organisationen Sportfiskarna muddra, gräva upp vass och höja vattennivån i sjön under sena vårar.

Det ska gynna både gäddan och andra rovfiskar – vilket i sin tur ska förbättra vattenmiljön.

– Det projekt vi kommer att söka tillstånd för innefattar två delar. Det ena är att vi vill söka tillstånd för en regleringskonstruktion i utloppet från Paviken. Det andra är att vi vill försöka öka vattenytan i Paviken genom att gräva bort vissa delar av de här vassbältena som hotat göra så att Paviken helt växer igen, berättar Lars Vallin, projektledare på Sportfiskarna. 

Med anledning av detta har Sportfiskarna under hösten påbörjat en samrådsprocess. Dels för att få tillstånd att muddra och gräva bort delar av den vass som breder ut sig allt mer. Dels för att bygga en regleringsanordning – ett system med dammluckor – som gör att man kan behålla en högre vattennivå i sjön under sena vårar, när gäddynglen kläcks och växer upp.  

– Rovfiskar är viktiga på många sätt. Som företrädare för Sportfiskarna så är de naturligtvis väldigt roliga att fiska efter. Gädda och abborre är väl de arter som de flesta kommer i kontakt med först, som är intresserade av att fiska. Men sen har det visat sig också att de är väldigt viktiga för att hålla såna här vattenekosystem i en bra balans. 

Kan man till och med säga att man får ett klarare vatten om det finns rovfisk där? 

– Ja, det kan man absolut säga, det finns väldigt tydliga exempel från sjöekosystem på just det, där man har spärrat av en sjö mitt på och där man i den ena delen har rovfiskar och i den andra delen har man avsaknad av rovfiskar. Och där rovfiskarna finns där får man ett helt annat vatten, mycket, mycket klarare, säger Lars Vallin.