Livsglädje förlänger livet

1:53 min

Personer som vid upprepade tillfällen känner livsglädje tycks leva längre. Det visar en stor brittisk studie som publiceras i British Medical Journal.

För första gången har en stor grupp människor fått frågor kring livsglädje vid upprepade tillfällen.

Vid tre tillfällen med två års mellanrum svarade drygt 9 000 personer på olika frågor. De var äldre än 50 år och upp till 80 år. Första frågorna ställdes 2002. 

Frågorna handlade bland annat om tillfredsställelse med det man gjorde just nu, eller om man kunde titta tillbaka på livet med glädje.

Även när forskarna tog hänsyn till ekonomi, jobb, utbildningsnivå och om personen var deprimerad så stack upplevelsen av livsglädje ut, och gjorde en stor skillnad i hur länge man levde.

För att kunna säga att det framför allt är livsglädjen som är orsaken till en ökad livslängd behövs även andra studier. Studien ser något slags samband, men oklart varför.

Margda Waern anser också att det kan handla mer om personlighet än livsglädje när det gäller exempelvis inställning till umgänge med andra personer, eller hur mycket energi man känner.

Hon anser ändå att det går att inspireras av studiens resultat.

– Ja, det öppnar våra ögon för detta, vad gör livet värt att leva? Att i en mer personcentrerad vård så kan detta vara väldigt viktigt.

Svaret på vad som gör livet värt att leva kan skifta stort, är hennes erfarenhet.

– Det kan vara väldigt olika för olika personer, säger Margda Waern.

Kunskapen skulle kunna komma till nytta i vården.

– Det är inte alltid som man i dagens sjukvård har tid och möjlighet att kunna sätta sig ner och höra patientens berättelse om vad det är som är svårt med livet just nu.

Referens:Paola Zaninotto et al "Sustained enjoyment of life and mortality at older ages:analysis of the English Longitudinal Study of Ageing"14 dec 2016 The British Medical Journal, BMJ 2016;355:i6267 | doi: 10.1136/bmj.i6267