Läkarfacket kritiskt till Försäkringskassans skärpta rutiner

1:33 min

Försäkringskassans nya rutinerna ger ökad arbetsbelastning för läkarna som i slutändan slår mot patienterna. Det menar Sörmlands läkarförening.

Enligt läkarna så ställer de nya skärpta rutinerna till stora problem när Försäkringskassan allt oftare ifrågasätter sjukskrivningar och kräver att läkarna ska komplettera sjukintyg.

Staffan Ahlkvist är distriktsläkare på Bagaregatan i Nyköping. Han är också fackligt aktiv i Sörmlands Läkarförening, som är en del av Svenska läkarförbundet.

– Redan innan den här förändringen hade vi en situation i primärvården med underbemanning och att många kände att de ligger på gränsen av sin kapacitet. Och då blir förstås en sån här förändring med krav på komplexa kompletteringar, det blir ju en stor belastning som skapar ett ökat tryck, säger Staffan Ahlkvist.

Hur påverkar det här era patienter?

– Ja det blir ju det största problemet, det skapar ju en stor oro och en osäkerhet, kommer jag få min sjukskrivning? Och det riskerar ju också att fördröja rehabinsatserna vilket ju är väldigt problematiskt, säger han.

Läkarförbundet önskar att frågan om en differentiering av sjukskrivningarna tas upp igen, där Bagaregatans vårdcentral tidigare var pilot i Försäkringskassans nu nedlagda projekt. Tanken är att spara resurser med en förenklad handläggning av mer okomplicerade sjukskrivningar medan läkarna istället kan lägga större fokus på mer komplicerade ärendena. Mot bakgrund av den nu mycket anstängda situationen hoppas läkarna på en dialog med berörda aktörer.

Dick Jansson är chef för Åsidans vårdcentral i Nyköping, även han är starkt kritisk.

– Man plockar patienttid helt enkelt, stjäl den, säger Dick Jansson.

Vad tycker du om det?

– Det tycker jag självklart inte om, säger han.

Dick Janson menar att han förstår att försäkringskassan har ett uppdrag att minska sjuktalen, men att det behövs andra samhällsinsatser som behövs om det ska lyckas.

– För mig känns det här som fel väg att gå, säger Dick Jansson.