Företagare vill köpa KA3 Vasallen

”Vi vill ta ett samhällsansvar för Kustparken i Fårösund”. Det skriver mer än tio företagare på norra Gotland som nu går samman för att försöka köpa KA3 Vasallen.

Företagare på norra Gotland och hyresgäster vid Kustparken i Fårösund går nu samman för att själva försöka köpa företaget KA3 Vasallen.

Företagarna kommer att skicka ett brev till samtliga styrelsemedlemmar i Vasallens moderbolag, där företagarna erbjuder sig att köpa hela området.

Det råder en stor besvikelse, främst på norra Gotland, över att Vasallen inte har tagit samhällsansvar och regionalpolitisk hänsyn och erbjudit de nuvarande hyresgästerna att köpa KA3 Vasallen.

Bakgrunden är att Vasallen håller på att sälja Kustparken till ett fastighetsbolag i Stockholm. Priset uppges vara över 30 miljoner kronor och hyresintäkterna mellan sju och nio miljoner kronor. Företaget som vill köpa Vasallen har en likviditet på 0 kronor, enligt kreditfakta.

Mer än tio företagare och hyresgäster har nu gått samman i en konsortsium som står bakom brevet som skickas nu i dagarna till styrelsemedlemmarna för moderbolaget Vasallen.

Styrelseordförande är statssekreterare Stig Olson som är finansministerns närmaste man.

Enligt vad Radio Gotland erfar har försäljningen av KA3 Vasallen också anmälts till Riksrevisionen.