Arkitekter kritiserar nya bostäder som monotona och likriktade

1:54 min

Det råder bostadsbrist i Sörmland. Samtidigt höjs det allt fler röster att dagens arkitektur, inte minst vad gäller just bostäder, har stora brister.

Länsstyrelsen bedömer att det behöver byggas minst 1300 bostäder per år i Sörmland under de kommande åren.

Men att bygga många bostäder under en kort tid kan leda till att kvalitén på arkitekturen åsidosätts. Det anser Emma Jonsteg, vd för Utopia Arkitekter och vice ordförande i Sveriges Arkitekter. Hon anser också att Sveriges nybyggda bostäder ofta är monotona och alltför ofta, usla.

– Det vi har sett av vad som byggs på bostadssidan på sista tiden är väldigt likriktat och homogent. Och det har sett ganska likadant ut oavsett var i Sverige vi har byggt, säger hon.

Emma Jonsteg tycker sig se tecken på att det blir bättre, med en mer varierad och genomtänkt arkitektur. Men det är fortfarande en lång väg att gå. Och även om alla inom byggbranschen måste bättra sig, menar hon att kommunerna bär ett tungt ansvar.

– I slutändan så är det här en politisk fråga. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Och när kommunerna idag har ett planmonopol, och framförallt också är markägare, så är det upp till dem att säkerställa att vi får långsiktigt goda och hållbara livsmiljöer.

Det är inte bara Emma Jonsteg som kritiserar den samtida arkitekturen i Sverige. De senaste åren har det bildats flera nätverk som verkar för att ändra på dagens byggande. Ett av de senaste exemplen är Arkitekturupproret med över 15 000 medlemmar på Facebook. De instiftade i år ett kalkonpris för att utse de fulaste nya byggnaderna i landet.

Kritiken från Arkitekturupproret, och andra nätverk, handlar ofta om att det som byggs är monotont och fantasilöst, eller inte passar in bland den redan existerande bebyggelsen. Kritiken återkommer när P4 Sörmland pratar med allmänheten i Eskilstuna.

– Jag gillar Eskilstunas äldre byggnader väldigt mycket. Men jag gillar inte att man har blandat in tegelbyggnader från sjuttiotalet, säger Andrea Norberg, student på Mälardalens högskola.