Israel kritiserar USA för FN-resolution

2:02 min

Israel kritiserar USA för att landet inte la in sitt veto mot en FN-resolution som kräver att Israel slutar bygga bosättningar på ockuperad palestinsk mark.

– Det blir en seger för hat och våld, sa Israels FN-ambassadör Danny Danon. Genom att fortsätta ge palestinierna ursäkter att förneka oss rätten att existera förändras ingenting.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu förklarade att Israel inte tänker foga sig efter kraven.

USA:s beslut att lägga ner sin röst vid omröstningen och därmed släppa igenom den resolutionen är en en ovanlig reprimand mot en av USA:s närmaste allierade och speglar en växande frustration i Obamaadministrationen.

Beslutet är en vändpunkt för USA som tidigare lagt in sitt veto mot Israelkritiska resolutioner vid många tillfällen. Samtliga övriga medlemmar i säkerhetsrådet röstade för kravet att bosättningarna på ockuperad mark måste upphöra.

Såväl Israel som den tillträdande presidenten Donald Trump och politiker från båda partierna i USA:s kongress försökte pressa Obamaadministrationen att USA skulle använda sitt veto.

Att USA ändå la ner sin röst motiverades av Samanta Power, ambassadören till FN, med att bosättningarna ökar så snabbt att det riskerar möjligheten att uppnå en tvåstatslösning och därmed underminerar Israels säkerhet.

Palestinierna välkomnade FN:s beslut men den tillträdande presidenten i USA, Donald Trump, twittrade att saker kommer att bli annorlunda efter den 20 januari och i kongressen hotade åtminstone en senator med att stödet till FN skulle strypas.

Nethanyahu, som kallade resolutionen Israel-fientlig, välkomnade maktskiftet i USA och Israel kallade hem ambassadörerna från Nya Zealand och Senegal, två av de länder som la fram resolutionen till omröstning i FN i går.