Klamydiafallen ökar i länet

Bara under de senaste fem åren så har antalet anmälda fall mer än fördubblats. Sture Lövgren som är Hygienläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är bekymrad över utvecklingen. Lövgren menar att ökningen avspeglar en kultur i samhället.

Klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom som i värsta fall kan leda till att man blir steril och inte kan få barn.  Det är fler och fler som smittas trots ihärdiga informationskampanjer och trots den uppenbara risken att också drabbas av andra könsjukdomar såsom HIV.

Nu satsar landstinget på direkt uppsökande verksamhet - eller smittspårninig som det heter. När man upptäcker ett fall av klamydia så försöker man ta reda på vilka de tidigare sexualpartnerna varit och på så sätt spåra smittan.

200 fall av klamydia upptäktes 2000 i Jönköpings län under våren. I år har den siffran mer än fördubblats. Bara i Juni i år anmäldes 100 fall av klamydia i länet.Under sommaren ser man en tydligen ökning och det är då flest blir smittade.