''Bra att fyllerister får vård''

Polismästare Bengt Åke Axelsson i Katrineholm tycker det är ett bra förslag att att låta sjukvårdspersonal ta hand om fyllerister. Idag låser polisen in de akut berusade för tillnyktring.
Enligt en utredning som gjorts av Justitiedepartementet så har polisen varken kunskap eller medicinsk utrustning för att avgöra när berusade behöver läkarhjälp. - Det här skulle vara ett mer humant sätt att handskas med berusade och det kunde dessutom fungera som första steget i en vårdkedja om personen ifråga behöver hjälp med sitt missbruk, säger Bengt Åke Axelsson, polismästare i Katrineholm.