P1-MORGON 26 DECEMBER 2016

Onyanserad rapportering från Syrien, anser journalisten Robert Fisk

9:10 min

P1-morgon tisdag tar upp hur kriget i det slutna östra Aleppo har skildrats i media. Det har varit svårt och farligt för journalister att jobba på plats, och regimen har också tvingat journalister att lämna landet. En som är tycker att rapporteringen blivit mer och mer ensidig är den brittiske journalisten Robert Fisk. Hör honom i ett reportage av Esbjörn Sandin. Efteråt medverkar Stig Arne Nohrstedt, professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.