Journalister, utvecklare och konsten att lära av varandra

Ta ett antal nyhetsreportrar. Tillför ett gäng webbutvecklare och specialister på digital journalistik. Avsätt fyra timmar. Se dem samarbeta. Lär av resultatet.

En utmaning för oss i Digitala insatsstyrkan är att förena journalisters och utvecklares olika sätt att jobba, liksom att sprida kunskap på företaget om att vi också är fenor på research, inte enbart presentation.

Alla tycker att det är kul att samarbeta när de får chansen!

För att kunna förstå hur andra gör och kunna samarbeta bättre, har vi under våren aktivt gått in för att lära oss mer om datajournalistik, vilket ni kunnat läsa om tidigare här på bloggen. I fredags spred vi lärdomarna vidare under en heldag där vi blandade upp journalister på redaktionerna med specialister från Digitala medier.

Vi började med en efterlysning till Sveriges radios nyhetsredaktioner och Digitala medier om att få in idéer som behövde hjälp av datorkraft för att kunna ta fram en nyhet. Idén fick gärna innehålla länkar och förklaringar till datakällor som kunde komma till nytta. Målet var att det skulle räcka med en dags gemensamt arbete för att landa i en egen nyhet.

Team med olika specialiteter under begränsad tid får fram sååå mycket mer än om resurstiden varit uppdelad på en individ under en längre period.

Vi fick in idéer från Ekot, Radio Sweden, P3 Nyheter, Sisuradio, Digitala mediers sociala-medier team samt P4 Blekinge. Av dem så valde vi ut de fyra som vi tyckte hade bäst förutsättningar för att komma i mål under dagen:

  • Utse Sveriges bästa semesterkommun utifrån dataset över mygg, regn, med mera.
  • Kartlägg ett dolt instagramkonto och nätverket kring det.
  • Hitta kopplingar/personkartlägg personerna i en grupp.
  • Utred om politiska åtgärder kring bostäder gett effekt.

Det dryga 20-talet reportrar, webbutvecklare, grafiker, UX, redaktörer, med mera delades sedan upp i fyra grupper med en så bra mix av kompetenser som möjligt.

Kul att jobba med andra från bolaget man inte jobbat med tidigare.

Grupperna fick fyra timmar på sig att komma så långt som möjligt med den idé de hade blivit tilldelade. Efter arbetets slut fick grupperna presentera sina nyheter med en kort frågestund. Varje grupp fick också en utsedd projektledare med uppgift att styra arbetet mot mål:

Per Palmqvist, Digitala medier: Data-akuten var ett härligt sätt att mötas över redaktionsgränserna. Det var mycket nyttigt att ta del av de andras kompetenser och det var inspirerande att se vad man kan åstadkomma när man arbetar på det här sättet. Så här borde SR arbeta oftare!

Karin Wettre, Ekot: Jag tyckte att det var jättespännande att jobba med kompetenta utvecklare som kunde ta grävet mycket längre än vad jag hade åstadkommit för egen del. Jag skulle gärna samarbeta med dem igen och på så sätt kunna bredda granskningen. Jag måste säga att alla förstod direkt detta med sekretess och vikten av att inte yppa detta till andra, vilket kändes viktigt och som en förutsättning för samarbete. Ser fram emot att jobba med utvecklarna igen i framtiden.

Emelie Rosén, Ekot: Det var oerhört givande att få en inblick i hur mycket mer det går att göra än vad som vid första anblick syns när du ser en databas. Jag kan omedelbart rada upp ett gäng nya idéer som alla skulle vara originaljournalistik som jag skulle kunna göra i samarbete med någon med kunskap om till exempel web scraping.

Citat ur vår utvärderingsenkät

Vad överraskade dig?

Att det finns så mycket spännande nyhetsunderlag som man aldrig ägnat en tanke åt.

Att det gick bättre än vad jag trott att gräva med Instagram.

Hur enkelt det var att foga samman våra olika perspektiv till ett gemensamt projekt.

Hur "enkelt" man kan hitta ev samband genom samkörningar.

Vad lärde du dig och tar med dig från dagen?

Att det finns en kompetens i Digitala insatsstyrkan som vi behöver.

Det mest betydelsefulla var att inse vilka kompetenser det finns i huset! Väldigt lärorikt också att få se all data bli till snygg grafik och nyheter - en tydligare bild av processen helt enkelt.

Att man kan göra mycket på bara några timmar! Att det finns mycket kunskap i huset.

Väldigt roligt att låta dataanalys landa i en nyhet. Svårt att få ut data med kort varsel, måste ofta scrapa vilket är tidskrävande.

Det mesta går att göra!

Vad hade du velat ha annorlunda?

Jag skulle önska att det var mer förankrat bland oss utvecklare vad vi skulle göra i förväg. Med lite mer förhandsinfo hade det varit lättare att förbereda och snabbare att komma igång och antagligen gett bättre resultat. 

Två dagar! :)

För oss i Insatsstyrkan var det framförallt en rejäl utmaning att försöka skapa en meningsfull dag med mycket lite förberedelsetid. Våra reflektioner:

Plus:

  • Roligt att läsa deltagarnas utvärderingar och se att så många tyckte att dom lärde sig av deltagare som har andra specialkompetenser än dom själva.
  • Alla som besvarade enkäten skulle gärna vilja delta igen på en liknande dag.
  • Kul att se att alla grupper kom så långt och hade bra nyheter med tanke på den korta tid och förberedelser som dom hade.

Minus:

  • Det är en större utmaning än man tror att styra upp så pass komplexa grupper med olika specialkompetenser, så att alla grupper blir cross-functional.
  • Yttre beroenden, som att exempelvis en stor grupp anmälda deltagare plötsligt får förhinder väldigt sent, skapar lätt en dominoeffekt för gruppindelningar och logistik.
  • Att hitta och få in idéer och dataset som lämpar sig väl för ett så pass kort och avgränsat tillfälle är svårt, utan att vi ska gå längre och i förväg göra arbetet med datainhämtningen åt de fyra grupperna också - något lilla Insatsstyrkan saknar resurser till att prioritera.