Malmö

Malmö stad vet inte vad som hänt de gifta barnen

3:01 min

Förra året kritiserades Malmö av Barnombudsmannen för hanteringen av 65 minderåriga gifta barn som kom till kommunen som asylsökande. Kommunen lovade då att ompröva alla ärenden.

Under flyktingströmmen till Malmö förra året lät kommunen 61 av 65 gifta, minderåriga, flickor bo tillsammans med sina makar. För detta fick Malmö kritik av Barnombudsmannen och anmäldes till JO. Carina Nilsson (S), ordförande för sociala resursnämnden, lovade då att alla ärenden skulle ses över igen.

Vi upptäckte att två flickor inte hade fått med sig utredningen. Så nästa kommun hade inte blivit uppmärksammad på att detta var ett barn som uppgav sig vara gift med en man.

Eftersom Malmö fungerade som transitkommun blev de allra flesta av paren vidareslussade till andra kommuner, men i två fall missade alltså Malmö att meddela mottagarkommunen att det rörde sig om ett barn som var gift med en vuxen. Efter att man öppnat ärenden igen kunde detta rättas till. Men Carina Nilsson vet inte om de gifta barnen fortsatt leva tillsammans med sina makar efter det att de lämnat Malmö.

- För det är sekretess, det är inte så att vår kommun har insyn i andra kommuners individärenden.

Carina Nilsson vet inte heller huruvida någon av flickorna blev kvar i Malmö.

- Nej, jag har inte kunnat få ut den uppgiften faktiskt.

Att Malmö gjorde en översyn av ärendena ledde till att man slapp kritik från Justitieombudsmannen. Men det har inte lett till att socialtjänsten förändrat sina rutiner för hur man jobbar med sådana här ärenden och Carina Nilsson tycker inte heller att det behövs.

- Jag tycker det är viktigt att se den här frågan från två håll. Å ena sidan skulle det vara ett övergrepp att tvångsseparera ett par, samtidigt som man måste förvissa sig, i enrum med flickan, att det inte föreligger tvång eller hot.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett nationellt uppdrag att stötta socialtjänsten i arbetet med gifta barn. Juno Blom, som arbetar där, är kritisk till hur Malmö, och många andra kommuner, låter gifta barn fortsätta leva med sina makar i Sverige.

- Vi har en tydlig lagstiftning i Sverige där vi beslutat att barnäktenskap är inte tillåtna, den lagstiftningen måste gälla för alla. Då blir det oerhört märkligt när barn kommer hit, och är i enormt stor utsatthet och verkligen i behov av skyddsåtgärder, så lyckas vi inte vidta adekvata åtgärder. Och där har vi alla myndigheter ett jättestort ansvar.