Europas skogar breder ut sig allt mer

1:32 min

Skogarna fortsätter att breda ut sig i Europa. Det framgår av nationella kartläggningar som sammanställs av FN-organet FAO.

– Det är spännande. De senaste 25 åren har ytan skogbeklädd mark ökat nästan tio procent, säger Göran Ericsson som är professor i viltforskning på SLU.

Skogsökningen sker i norra Europa, men också i Slovakien, Tjeckien och delar av Tyskland, Polen, Frankrike och Italien.

Enligt Göran Ericsson är den främsta orsaken till att skogarna breder ut sig att många människor har valt att lämna landsbygden. Betande tamboskap finns inte i samma utsträckning som förr. Följden blir att det växer igen.

Samtidigt har livsmedelsproduktionen blivit allt mer effektiv, det krävs mindre ytor för att producera mat samtidigt som Europa också importerar jordbruksprodukter från anda delar av världen.

Vad är det för typ av skogar som sprider sig?

– Dels finns det ett inslag av plantageskogsbruk men bara en liten del är monokulturskogar. Det handlar mest om att skogen naturligt återtar förlorad mark.

Är det här en bra utveckling?

– Bra eller inte är en svår fråga. Men om man ser till de mål som sattes från 1960-talet, efter Riomötet och framför allt efter 1990 då de flesta europeiska länder hade tagit fram ett samlat skogsprogram, så är det helt i linje med att skogen ska återta sin forna utbredning, säger Göran Ericsson.

ReferensFAO/EFI rapport 2015, State of the World’s Forests 2016

På Trettondagens morgon hör vi mer om detta i en specialsändning från Vetenskapsradion mellan kl.08.05 och 09.30. 6 januari 2017, alltså.