Helsingborg

Smuggelhundssmitta oroar veterinärer

3:08 min

Smuggelhundarna fortsätter strömma in i landet och bland veterinärerna märks en ökad oro över att bli smittad. Nu har en speciell arbetsgrupp tillsatts.

Sedan 2010 har Jordbruksverket uppgifter på att över 3500 smuggelhundar avslöjats. Samtidigt är de som avslöjats bara en liten del av dem som förts in i landet.

Nu har man tillsatt en arbetsgrupp med fackfolk och representanter från myndigheterna, och gruppen hoppas nu få bukt med problemet.

– Vi ska bland annat titta på hur vi kan förbättra vår hantering av smuggelhundar som finns i landet och så ska vi öka medvetenheten hos folk, säger Tjitte de Vries som är enhetschef på Jordbruksverket.

Och fortsätter:

Jag upplever att medvetenheten hos folk snarast har minskat och nu måste vi öka den. Om ingen köper smuggelhundar finns det inte heller någon marknad.

De många smuggelhundarna har gjort att många veterinärer är oroliga för att bli smittade.

– Man märker av oron på kongresser och i veterinärtidningar, säger Caroline Orsulic som är veterinär på Evidensia Djursjukhus i Helsingborg. För egen del är jag inte direkt rädd, men observant. Jag försöker skydda mig genom hygien och genom att undvika att bli riven eller biten.