Positiva resultat med sex timmars arbetsdag

2:35 min

Vid årsskiftet avslutas försöket med sex timmars arbetsdag inom kommunal äldreomsorg i Göteborg. Bättre upplevd hälsa hos personalen och fler aktiviteter för de äldre är några av resultaten.

– Man känner sig som en fånge mer eller mindre när man sitter så här och inte kan röra sig och inte kan komma ut. Så det är ju det man längtar efter att komma ut lite mera säger Ingrid Karlsson, hyresgäst på Svartedalens äldreboende som är tacksam för att det blivit fler utflykter under året som gått.

Carina Dahl, undersköterska på Svartedalens äldreboende serverar ärtsoppa till lunch. I snart två år har hon och hennes kollegor jobbat sextimmars arbetsdag. Försöket är speciellt, följs noga av forskare och efter 18 månader noteras flera positiva resultat.

Personalen som jobbar sex timmar mår betydligt bättre och känner sig lugnare jämfört med personalen på referensboendet i samma stadsdel.
Samtidigt så ordnas 80 procent fler aktiviteter för hyresgästerna på Svartedalen.

Projektet med sex timmars arbetsdag drevs igenom av de rödgröna politikerna i Göteborg. 

– Jag tänker att vi nu har kunnat visa att en tydlig arbetstidsförkortning ger positiva konsekvenser. Det tycker jag är viktigt att vi kan visa och att vi dokumenterat det och nu kan vi ta med oss de lärdomarna in i andra arbetstidsinnovationer och förhoppningsvis i framtiden på riktigt kunna göra en stor reform för att kunna förkorta arbetstiden, säger Daniel Bernmar, vänsterpartistiskt kommunalråd i Göteborg.

Nästan 10 miljoner kronor har projektet kostat de första 18 månaderna.
17 nya undersköterskor anställdes för att klara bemanningen. Samtidigt minskar statens kostnader för ersättning genom a-kassan med nästan fem miljoner kronor enligt forskarrapporten. Men det är inget som Göteborgs Stad kan dra nytta av.

Maria Ryden moderat oppositionskommunalråd i Göteborg är kritisk.

– Vi har andra sätt äldreboenden i staden som jobbar på andra sätt med lika bra resultat. Jag tänker då speciellt på intrapenad som är ett fantastiskt sätt att jobba på där man ger både anställda, personal, ledning och de boende inflytande över hur deras vardag ska se ut och det kostar inga pengar, säger Maria Rydén, moderat kommunalråd i Göteborg.

Vid årsskiftet avslutas projektet med sex timmars arbetsdag. Carina Dahl som fyllt 50 tillhör den grupp som visat störst förbättring i hälsan. Hela sitt liv har hon jobbat heltid inom vården och hon tror att en förändring är nödvändig.

– Så som vi har jobbat, vi som fyllt 50 och jobbat heltid. Jag tror inte ungdomarna är beredda på det, säger Carina Dahl, undersköterska på Svartedalens äldreboende.