"Statliga museer bör inte betala marknadshyror"

2:07 min

Årets museidebatt har handlat mycket om normkritik. Men upprinnelsen var de höga lokalhyrorna som tvingar museerna att skära ner i sin verksamhet.

Olle Wästberg var stadssekreterare i finansdepartementet år 1992, när den fastighetsreform som till stora delar fortfarande gäller, sjösattes. Han är upprörd över att se hur modellen idag används för att ta ut marknadshyror av museerna.

-Det har blivit en pervertering av det system som då infördes, säger han.

Världskulturmuseernas ansträngda ekonomi, har bland annat lett till det hårt kritiserade förslaget om att slå ihop Medelhavsmuseet, Östasiatiska- och Etnografiska museet i Stockholm. Men varför tar man då ut marknadshyror? Såhär svarar biträdande finansminister Per Bolund:

- Tanken är ju att det ska ge en mer korrekt bild av statens finanser helt enkelt. Grundprincipen är ju hyressättningen ska ske på affärsmässiga grunder och bedömningen är att det har fungerat bra under de år som det funnits.

Vad har finansdepartementet för ansvar, hyrorna påverkar ju i slutändan kulturen i museerna?

- Ja, hyrorna påverkar ju såklart museernas ekonomiska situation precis som alla andras. Finansdepartementet har ju inte bara rollen att sätta hyrorna utan också rollen att avsätta pengar i budgeten och där har vi också höjt anslagen för världskulturmuseerna. Vi har även höjt anslagen för historiska museet och försöker hela tiden balansera anslagen efter de behov som finns.

Nästa år ska de fyra världskulturmuseerna och historiska museet få 4 miljoner kronor mer i bidrag var. Men en stor del av de pengarna gå tillbaka till stadskassan i form av hyra.

Systemet har kritiserats i flera omgångar sedan det infördes för snart tjugofem år sedan och den allt mer överhettade hyresmarknaden de senaste tio åren har lett till att debatten om museerna har blossat upp igen och igen.

Olle Wästberg menar att det ökade bidraget nästa år inte är nog med kompensation och håller inte med Per Bolund om att den nuvarande modellen har fungerat.

- Nej det är ju inte sant. Det visar sig av det som nu håller på att ske med världskulturmuseerna och det visar sig av att en rad museer har tvingats göra sig av med vetenskaplig kapacitet för att hyrorna tar en så stor del av budgeten. Så det har inte alls fungerat så bra, säger Olle Wästberg.