Kristendomen tog myntpräglingen till Sverige

5:11 min

I Uppsala finns ett av Sveriges absolut första mynt - tillverkat i Sigtuna för cirka 1000 år sedan.

– Det är ett silvermynt, väger cirka två gram, säger Hendrik Mäkeler 1:e antikvarie vid Museum Gustavianum.

På framsidan av myntet syns en figur som ser ut ungefär som en igelkott.

– Det är faktiskt Sveriges kung Olof Skötkonung som är avbildad på myntet. 

Det dröjde alltså över 1500 år innan Sverige anammade myntprägling. Innan dess använde man sig av utländsk valuta som vikingarna "importerade". Och det finns en anledning till att det tog så lång tid innan vi i Sverige började tillverka egna mynt.

– Myntprägling var tätt förknippat med kristendomen och Skötkonung var faktiskt den första svenska kungen som döptes, säger Hendrik Mäkeler.

På baksidan av myntet syns också ett kristet kors.